Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu mikroprojektov programu Interreg V-A PL-SK

Dňa 1. apríla 2019 Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Karpatským euroregiónom v Poľsku vyhlásili 3. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

Výzva je vyhlásená pre mikroprojekty uchádzajúce sa o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci strešného projektu: Implementácia mikroprojektov v oblasti ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva v Euroregióne Karpaty a v Prešovskom samosprávnom kraji v rámci 1. prioritnej osi programu Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

Lehota na prekladanie žiadostí: Výzva trvá od 1. apríla do 14. júna 2019 do 15:00 hod.

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov: Prešovský samosprávny kraj – okresy Snina, okres Humenné, okres Stropkov, okres Medzilaborce, okres Svidník, okres Vranov nad Topľou, okres Prešov, okres Sabinov.

Výška finančného príspevku: Maximálna výška finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85% oprávnených výdavkov mikroprojektu.

Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja:

  • individuálny mikroprojekt – 50 000 EUR (maximálna celková hodnota rozpočtu 70 000 €),
  • spoločný mikroprojekt – 100 000 EUR (maximálna celková hodnota rozpočtu 140 000 €).

Minimálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 2 000 EUR.

Bližšie informácie nájdete na stránke Programu Interreg VA PL-SK.