Informačné semináre k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR organizuje prvú sériu informačných seminárov k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej aj „NP TOS“), realizovaného v rámci operačného programu Ľudské zdroje, financovaného z Európskeho sociálneho fondu. Zámerom projektu je podporiť vznik a dostupnosť opatrovateľskej služby v obciach do 1 000 obyvateľov.

Seminár je jednou z aktivít NP TOS a je určený pre zástupcov všetkých obcí a miest. Realizuje sa v  súčinnosti s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na seminári bude prezentovaný samotný projekt NP TOS a podmienky pre zapojenie  sa do projektu.

Súčasťou seminára bude aj samostatná časť venovaná komunitnému plánovaniu sociálnych služieb, kde sa  môžete dozvedieť viac o procese komunitného plánovania a tvorbe komunitného plánu. Na seminároch budú prednášať skúsení odborníci v oblasti poradenstva a poskytovania sociálnych služieb. Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb  je zákonnou povinnosťou obce/mesta. V prípade záujmu  zúčastniť sa tohto seminára, prosím vyplňte priložený prihlasovací formulár, ktorý je dostupný TU.

Seminára sa môžu zúčastniť maximálne 2 osoby za organizáciu. Kapacita seminára je limitovaná. Prihlasovací formulár prosím vyplňte čo najskôr, z dôvodu obmedzenej kapacity priestorov.

Bližšie informácie o miestach konania a programe nájdete na stránke IA MPSVR SR.