Tretia výzva v Dunajskom nadnárodnom programe oficiálne otvorená

Spoločný sekretariát programu Interreg – Dunajský nadnárodný program vyhlásil dnes, v pondelok 28.1.2019, 3. výzvu na predkladanie návrhov na projekty.

Výzva bude otvorená do 8. marca 2019 do 14:00 hod.

Tretia výzva na predkladanie návrhov je otvorená pre špecifické ciele 2.2, 2.3, 2.4, 3.2 a 4.1 a je obmedzená na niektoré témy pre ostatné špecifické ciele.

Celková alokácia výzvy je vo výške cca 59 340 000 eur.

Všetky relevantné informácie o výzve sú zverejnené na oficiálnej stránke programu na:

http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/22/54fb54565883a3136d372c4539c7dae36f0728eb.pdf a

http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals

Zdroj: ÚV SR – Dunajský nadnárodný program 2014-2020