Výzva na predkladanie žiadostí na realizáciu mikroprojektov – PSK s Karpatským euroregiónom v Poľsku

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Karpatským euroregiónom v Poľsku dňa 14. januára 2019 vyhlásil 2. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

Výzva je vyhlásená pre mikroprojekty uchádzajúce sa o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci strešného projektu pre prioritnú os 3 . Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania s názvom „Implementácia mikroprojektov v oblasti vzdelávania v Euroregióne Karpaty a v Prešovskom samosprávnom kraji“.

Termín na predloženie žiadostí: od 14.01.2019 do 14.03.2019 do 15:00 hod.

 PRESOV ogłoszenie o naborze.doc (doc 324 KB )

Zdroj: https://sk.plsk.eu