Dodatočné finančné prostriedky EÚ na poľsko-slovenské projekty

11. decembra 2018 Európska komisia (EK) schválila zmenu programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko. Zmena spočíva vo zvýšení rozpočtu o 23,6 mil. EUR. Sú to finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), ktoré boli pôvodne určené na spoluprácu na vonkajších hraniciach Európskej únie. Dodatočné zdroje budú využité na poskytnutie finančného príspevku pre projekty z rezervného zoznamu poľsko-slovenského programu. Všetky zámery, ktoré sa nachádzajú na tomto zozname, sa týkajú ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia. Podpisovanie zmlúv sa začne v 1. štvrťroku 2019.

„Teším sa, že postup transferu finančných prostriedkov do programu Poľsko – Slovensko sa skončil. Vďaka tomu sa zvýši atraktívnosť poľsko-slovenského pohraničia pre obyvateľov aj turistov. Okrem iného sa vybudujú nové cyklotrasy, pozdĺž ktorých vzniknú prístrešky a rozhľadne, propagačné a vzdelávacie aktivity sa rozšíria o nové nápady, vzniknú nové turistické chodníky“ – uviedol štátny tajomník Adam Hamryszczak.

Dodatočné finančné prostriedky EFRR predstavujú až 15 % pôvodného rozpočtu programu. Príklady projektov, ktoré sa plánujú zrealizovať:

Rozvoj konskej turistiky

„Rozvoj konskej turistiky v Karpatoch“ je spoločný projekt slovenskej obce Belá nad Cirochou, Jazdeckého centra v Snine, Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a Caritas Rzeszowskej diecézy. Jeho koncepcia predpokladá vytvorenie infraštruktúry pre rozvoj cezhraničnej ponuky konskej turistiky založenej na živej tradícii jazdectva, kováčstva a furmanstva v regióne Bieščad, Polonín a Vihorlatu. V Belej je naplánované vytvorenie furmanského komplexu – budúcej prestupovej stanice konských trás, na území ktorej majú okrem iného vzniknúť hotel pre kone a Dom furmana. V neďalekej Snine je zase naplánované vytvorenie krytej jazdiarne a v Národnom parku Poloniny – kemping. Doplnením spoločného zámeru má byť multimediálne múzeum „Kôň v živote človeka“, ktorého vytvorenie je naplánované v Myczkowciach neďaleko existujúceho žrebčinca plemenných koní.

Karpatské železničky

Projekt „Karpatské železničky – cesta po stopách karpatských úzkorozchodných železničiek“ vznikol v rámci spolupráce Nadácie Bieščadskej lesnej železničky s dvomi slovenskými obcami, t. j. Zemplínske Hámre a Osadné. Zámer predpokladá vytvorenie nového turistického chodníka vedúceho pozdĺž tratí historických úzkorozchodných železničiek, t. j. Bieščadskej lesnej železničky a Úzkorozchodnej železničky Snina-Vihorlat a Úzkorozchodnej železničky Osadné-Udava na Slovensku. V Majdane – počiatočnom bode trasy je naplánovaná výstavba prístrešku zastávky a obnova exponátov železničného skanzenu. V Zemplínskych Hámroch má zase vzniknúť skladová hala úzkorozchodnej železničky, ktorej vozový park sa môže rozšíriť o novú motorovú železnicu s dvomi vagónmi. Okrem toho je v projekte naplánovaná prestavba sninskej úzkorozchodnej železničky na úseku 3,5 km a vytvorenie centra turistických informácií v Osadnom. Koncepcia projektu predpokladá aj vytvorenie modernej mobilnej aplikácie s rozšírenou realitou, ktorá prostredníctvom nanesenia reálneho obrazu na virtuálny svet umožní používateľom vidieť, ako v minulosti vyzerali karpatské úzkorozchodné železničky a čo sa nachádzalo v ich blízkosti.

EtnoCarpathia

„EtnoCarpathia“ je turistická ponuka, ktorú spoločne vypracovali združenie Karpatský euroregión Poľsko, Mestský dom kultúry v Prešove a Okresné múzeum v Rzeszówe. Projekt reaguje na výzvy moderného cestovného ruchu – spája aktívny odpočinok v lone prírody so vzdelávaním. Cieľom zámeru je zachovanie a posilnenie kultúrnej identity siedmich etnických skupín žijúcich v regióne pohraničia a popularizácia poznatkov o ich kultúre a histórii. Sú to poľskí Pogórzania, Lemkovia, Bojkovia a Doliňania a obyvatelia dnešného Šariša, Zemplína a Zamaguria na Slovensku, ktorých tradície a zvyky sa už nekultivujú tak, ako kedysi. S cieľom propagovať poznatky o kultúre a histórii týchto skupín projekt plánuje, okrem iného vytvorenie webového portálu a e-sprievodcov prezentujúcich ich kultúrne a historické dedičstvo. Okrem toho projekt predpokladá realizáciu propagačných a vzdelávacích aktivít, ako sú súťaže v navrhovaní úžitkového umenia s využitím etnografického dizajnu, workshopy, výstavy, festivaly ľudových tancov a vedecké konferencie.

Karpatské výhľady

„Karpatské výhľady na cezhraničnom konskom chodníku Korczyna – Stropkov“ je projekt, ktorý pripravila gmina Korczyna v rámci partnerstva so slovenským mestom Stropkov z Prešovského kraja. Partneri projektu plánujú vytýčenie viac ako 34 kilometrov cyklisticko-turistického chodníka spolu s vybudovaním podpornej infraštruktúry. Má to byť, okrem iného, takmer 13-metrová rozhľadňa so zastrešenou terasou v obci Czarnorzeki a rozhľadňa a drevený altán v pohraničnom Barwinku. V turistickej ubytovni v Stropkove sa zase v rámci projektu plánuje vytvorenie celoročného centra turistických informácií. Jeho úlohou bude propagácia objektov kultúrneho a prírodného dedičstva, ktoré sa nachádzajú v blízkosti vytvoreného chodníka. V rámci projektu má vzniknúť aj aplikácia vytvorená v troch jazykoch, t. j. poľština, slovenčina a angličtina, vďaka ktorej budú mať turisti k dispozícii mobilnú databázu o najzaujímavejších miestach v regióne Korczyny a Stropkova.

Zdroj: Interreg Poľsko-Slovensko