M. Hlivák víta schválenie novely zákona o verejnom obstarávaní

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) Miroslav Hlivák víta schválenie novely zákona o verejnom obstarávaní. „Teší ma, že poctivá práca zamestnancov úradu, ktorá išla nadštandardne nad rámec zákona, bola z pohľadu legislatívneho procesu úspešne zavŕšená.Od nového roka čakajú oblasť verejného obstarávania zásadné zmeny, ktoré zvýšia transparentnosť, zjednodušia proces verejných súťaží a pomôžu tak všetkým subjektom vstupujúcim do tohto procesu. Zlepšujú sa podmienky tak pre tých, ktorí vyhlasujú verejné súťaže ako aj pre subjekty, ktoré sa do nich hlásia. Za úrad môžem deklarovať, že bude dôsledne dohliadať na dodržiavanie schválených zmien a cieľov novely, že pokračujeme v aktívnom dialógu so všetkými subjektmi, s ktorými sme prípravu novely konzultovali, vrátane odbornej verejnosti a tretieho sektora.“ vyhlásil Miroslav Hlivák po schválení novely zákona o verejnom obstarávaní.

Zdroj: ÚVO