ÚVO zvyšuje transparentnosť vo verejných súťažiach

Úrad pre verejné obstarávanie ( ďalej len „úrad“) dňa 19. októbra 2018 spustil nový, modernizovaný systém elektronického verejného obstarávania. Vďaka nemu sa vo verejných súťažiach zvýši transparentnosť a zníži byrokracia v procese. Štát ponúka systém na stránke  úradu bezplatne.

Predseda úradu M. Hlivák vyzdvihol, že každý si bude vedieť dohľadať na jednom mieste podklady od vyhlásenia obstarávania až po uzavretie zmluvy. „Systém je nastavený tak, aby aj kontrolné orgány, s ktorými má napríklad úrad podpísaní memorandá o spolupráci na pokrytie nekalých praktík, ktorými sú Generálna prokuratúra SR, Najvyšší kontrolný úrad SR, Protimonopolný úrad, mali prístup do systému a mohli si sami preveriť skutočnosti,“ zdôraznil. Systém je podľa neho praktickou pomôckou najmä pre malých a stredných podnikateľov, aj pre prácu médií.

„Kolegovia pripravili množstvo jednoduchých krokov a videí, ktorými sa dotyční môžu riadiť. Ľahko je možné nájsť súťažné podklady, projektovú dokumentáciu, zmluvu, či predložiť vysvetlenie ponuky. Dúfame, že podnikatelia to ocenia, budú sa v čo najväčšej miere zúčastňovať verejného obstarávania a predkladať kvalifikované ponuky,“ povedal Lexa. Predkladanie ponuky v novom systéme podľa neho treba prispôsobiť konkrétnym súťažným podkladom.

Vedúci odboru EVO na ÚVO Martin Hoffmann priblížil, že uchádzač na niekoľko klikov predloží ponuku, zaregistruje ju a má ju prístupnú v systéme. „Vloží svoju vypracovanú ponuku, ďalej môže vložiť štruktúrovanú ponuku, kde zadá cenu, ktorú ponúka verejnému obstarávateľovi. Tieto ponuky možno rozšifrovať a odoslať na verejného obstarávateľa,“ priblížil Hoffmann. Verejný obstarávateľ po lehote na predkladanie ponúk ich bude mať hierarchicky zoradené, môže ich otvárať a vysvetľovať, vytvárať zápisnice z vyhodnotenia a zverejňovať ich na profile. „Od tohto okamihu bude prístupný aj zoznam uchádzačov, ktorí sa zaujímajú o verejné obstarávanie, aké ceny a ponuky boli predložené,“ dodal Hoffmann s tým, že všetko bude možné nájsť na jednom mieste.

„Keď sme uvažovali nad tým, ako predkladať ponuky, tak sme vychádzali z praktických skúseností, ktoré máme z dlhodobého používania takýchto elektronických systémov,“ uviedol Lexa. Verejní obstarávatelia doteraz mohli predkladať ponuku písomne, alebo elektronicky, od piatka už len elektronicky. „Podnikatelia majú viac času na to, aby predložili ponuku priamo z domu, alebo z firmy. Opäť sa zvýšila dostupnosť pre podnikateľov,“ upozornil Lexa.

Zdroj: ÚVO