O zriadenie STK je vysoký záujem

Od polnoci 20. mája do poludnia 21. mája bolo na ministerstvo dopravy doručených 71 žiadostí o zriadenie novej stanice technickej kontroly (STK). Návrhy na udelenie povolenia o STK, ktoré došli kompletné, sa budú posudzovať presne podľa poradia, v akom boli doručené. Rozšírenie siete staníc STK presadilo ministerstvo dopravy a výstavby pod vedením ministra Arpáda Érseka a jeho hlavným cieľom je zvýšiť dostupnosť, kvalitu kontrol a skrátiť čakacie lehoty.

„Rozhodnutie povoliť otvorenie nových STK-áčiek sme urobili pre ľudí, aby nemuseli ďaleko cestovať na technickú kontrolu svojho auta alebo čakať v dlhých radoch. Očakávame, že stanice technickej kontroly na zvýšenú konkurenciu zareagujú kvalitnejšími službami a na cestách budú jazdiť bezpečné a technicky spoľahlivé autá,“ povedal minister dopravy Arpád Érsek.

V záujme rýchleho a efektívneho doručenia žiadostí ministerstvo odporúčalo využiť elektronickú komunikáciu. Ministerstvo dopravy pripravilo pre žiadateľov aj vzory žiadostí a kľúčových výpočtov, ale aj podrobný návod ako žiadosť podať. Záujemcovia tieto informácie môžu nájsť na našej internetovej stránke:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/technicke-sluzby-a-kontroly-vozidiel/technicke-kontroly-vozidiel/zakladne-informacie-a-odporucania-pre-povolovanie-zriadenia-stacionarnej-stanice-technickej-kontroly-nad-ramec-existujucej-siete?page_preview=BLxrj44KjbPlU3JG3VlE3axR9r_sU2IrNCktl02tIfU

Nové stanice technickej kontroly sa budú povoľovať nad rámec existujúcej siete, ak budú splnené zákonné podmienky. Na získanie povolenia na založenie ďalšej STK je stanovený počet evidovaných vozidiel v danom okrese, ktorý vytvára predpoklady na vyťaženie viac ako 25 % kapacity ďalšej kontrolnej linky stacionárnej stanice technickej kontroly. Ďalšou podmienkou je, aby potrebné kapacity v sieti stacionárnych staníc technickej kontroly boli v danom okrese nedostatočné najmä z dôvodu, že spádová oblasť daného okresu pokrýva aj susedné okresy alebo si to vyžadujú regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry.

Zdroj: MDaV SR