Mapa pokrytia územia SR MAS so štatútom

NSRV SR pripravila mapu pokrytia územia SR miestnymi akčnými skupinami (MAS) so štatútom pre programové obdobie 2014 – 2020. Spolu so zoznamom MAS ju nájdete na tomto odkaze.