Okrúhly stôl v Prešove k zákonu o sociálnom podnikaní

Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský a splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin pripravili prvý okrúhly stôl zo série Rómovia a trh práce na tému sociálneho podnikania. Stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v utorok 24. apríla 2018 v Prešove, sa zúčastnilo vyše osemdesiat primátorov, starostov a zástupcov štátnej správy z PSK. Tím splnomocnenca na podujatí reprezentovali Vladimír Ledecký, Michal Smetanka a Zuzana Kumanová.

Hlavnú prednášku k zákonu o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, vstupujúcemu do platnosti od 1. mája 2018, uviedol jeho autor, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš. Spolu so splnomocnencom sa zhodli na užitočnosti tejto aktivity a chcú pokračovať v podobných stretnutiach so starostami aj v Košickom a Banskobystrickom kraji.

Nová legislatíva, o ktorej diskutovali účastníci okrúhleho stola, umožní prevádzkovateľom sociálnych podnikov pri prijatí znevýhodnených a ťažko zamestnateľných ľudí získať štátnu dotáciu. Nová forma finančnej pomoci by mala motivovať hlavne samosprávy, aby zamestnali ľudí, ktorí ešte nikdy riadne nepracovali, nemajú pracovné návyky, alebo dlhodobo nezamestnaných či iným spôsobom znevýhodnených. Malo by ísť aj o ľudí, ktorí sa už úspešne uchytili na aktivačných prácach a chcú pracovať na plný úväzok. Cieľom podporných mechanizmov je naučiť znevýhodnených ľudí pracovať a keď dosiahnu vyššiu produktivitu práce, motivovať ich, aby si našli lepšie platenú prácu na otvorenom trhu práce.

Zdroj: FB stránka „Podpora najmenej rozvinutých okresov“