ÚVO predstavil zástupcom EK návrhy na lepšie čerpanie eurofondov – Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o.

ÚVO predstavil zástupcom EK návrhy na lepšie čerpanie eurofondov

Zavedenie plnej elektronizácie verejného obstarávania, vypustenie dvojobálkového systému predkladania ponúk či zvýšenie limitov pre zákazky s nízkou hodnotou. To sú niektoré z návrhov na zrýchlenie procesu i zjednodušenie kontroly verejných súťaží pri eurofondových zákazkách, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) predstavil na pracovnom stretnutí s predstaviteľmi Európskej komisie (EK).

„Ďalšími navrhovanými opatreniami je napríklad zvýšenie limitov na dvojnásobok pre kontrolu zákaziek financovaných z fondov úradom pred podpisom zmluvy, ale i zníženie kaucií pre podávanie opravných prostriedkov,“ informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková. Súčasťou balíčka návrhov sú aj kroky posilňujúce protikorupčné opatrenia. Týkajú sa dohody o vzájomnej spolupráci s Generálnou prokuratúrou SR, spolupráce s Európskym úradom pre boj proti podvodom OLAF i kooperácii s Protimonopolným úradom (PMÚ) a Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ).

ÚVO na stretnutí tiež prezentoval štatistiky odhalení porušenia zákona o verejnom obstarávaní, ktoré by mali v prípade podpisu zmluvy vplyv na výšku korekcie. „Za rok 2017 išlo konkrétne o pochybenia v objeme takmer 100 miliónov eur,“ uviedla Zvončeková. „ÚVO má v aktivitách, prispievajúcich k odhaleniu nedostatkov vo verejnom obstarávaní pri eurofondových zákazkách a tým i zníženiu následnej miery finančných korekcií, podporu EK,“ tlmočila Zvončeková informáciu z rokovania, na ktorom mal zastúpenie aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu i zástupcovia jednotlivých riadiacich orgánov.

Zdroj: Partnerská dohoda