A. Marcinčin v TA3: Podpora poľnohospodárstva má smerovať tam, kde vzniká zamestnanosť a pridaná hodnota

Miera nezamestnanosti sa znižuje aj v NRO, ale stále ostáva násobne vyššia, ako je slovensky priemer. Dôležité je vnímať nízku mieru zamestnanosti a kvalitu pracovných miest.

Za obdobie približne 2 rokov práce sa v NRO podľa Antona Marcinčina podarilo naštartovať hlavne 3 oblasti. Prvou je vzdelávanie a programy zvyšovania kapacity škôl a vybavenie dielní. V tejto oblasti splnomocnenec avizoval prípravu tréningových centier, kde sa ľudia bez potrebných zručností pre trh práce budú môcť vzdelávať priamo v pracovnom procese. Druhou úspešnou aktivitou je zriaďovanie obecných podnikov a treťou budovanie infraštruktúry priemyselných parkov, v ktorých nachádzajú miesto nové firmy.

Naopak tým, čo limituje výraznejší rast regiónov, je podľa splnomocnenca samotné riadenie a spôsob, akým zapájame regióny do prípravy národných regulácií a programov. „Ak nebudeme počúvať regióny, naše politiky budú brzdou a prekážkou,“ uviedol Anton Marcinčin. Druhým problémom je podľa neho nedostatočné využitie obrovských finančných možností: „Komplikujeme prístup malých firiem, malých poľnohospodárov, vlastne tých jednotiek, ktoré tvoria pracovné miesta primárne v najmenej rozvinutých okresoch,“ hovorí splnomocnenec a dodáva, že v dôsledku týchto komplikácií je často podporených len zopár veľkých projektov. To, čo podľa Marcinčina potrebujeme, je v prvom rade zapojiť regióny, aby sme mali spätnú väzbu, a aby sme financie využívali účelne a cielene.

Rozhovor na TA3 sa dotkol aj témy poľnohospodárstva v NRO, kde podľa splnomocnenca vládne veľké sklamanie. Napriek tomu, že tu máme dostatok nízko- aj vysokokvalifikovanej pracovnej sily, pôdu, dobré klimatické podmienky aj dostatok prostriedkov z eurofondov, podporujeme veľké korporácie prostredníctvom priamych platieb aj Programu rozvoja vidieka. Tieto firmy však podľa splnomocnenca nezamestnávajú a neprodukujú; sme síce špičkou v technických plodinách, no na druhej strane sme odkázaní na dovoz potravinárskej produkcie od malých fariem z iných štátov, ktorá často nespĺňa naše kritériá kvality.

Splnomocnenec pred týždňom zaslal premiérovi Petrovi Pellegrinimu analýzu a návrhy potrebných zmien v poľnohospodárskej politike Slovenska. Podľa nej najmenej rozvinuté okresy najviac trpia súčasným modelom poľnohospodárstva, v ktorom 5 percent veľkých korporatívnych fariem získava takmer tri štvrtiny priamych platieb, ale zamestnáva len štvrtinu zamestnancov v poľnohospodárstve. Anton Marcinčin odkazuje na čísla, ktoré Slovensko poskytuje Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev. Podľa Eurostatu Slovensko má jednu z najnižších zamestnaností v poľnohospodárstve v EU. Slovensko zároveň zaostáva za väčšinou štátov z pohľadu pridanej hodnoty. Súčasné diskusie v EÚ podľa splnomocnenca smerujú k podpore tam, kde vzniká zamestnanosť a pridaná hodnota.

V najbližšom období je podľa splnomocnenca najdôležitejšie dostať do systému rozvoja Slovenska regióny, predovšetkým kraje, ZMOS, zamestnávateľov a ďalšie subjekty, ktoré dokážu veľmi konkrétne prispieť k diskusii. Ďalšou oblasťou je podpora školstva, tréningových centier a sociálnych podnikov.

Zdroj: FB stránka „Podpora najmenej rozvinutých okresov“