A. Marcinčin: Problém poľnohospodárstva nie je v regiónoch, skôr v systémových nastaveniach

Záujem investorov o okresy v Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji rastie. Uviedol to splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin v diskusnej relácii na TABLET.TV. Podľa ohlasov, ktoré splnomocnenec dostáva z regiónov, podpora vlády najmenej rozvinutým okresom na základe osobitného zákona pozitívne ovplyvnila rozhodovanie konkrétnych investorov. Napríklad v Kežmarku už môžeme hovoriť o viac ako tisícke vytvorených nových pracovných miest. Podpora NRO zároveň zmobilizovala veľa ľudí v okresoch, aby začali rozvíjať svoje podnikanie.

Problémom však zostáva nedostatok vhodnej pracovnej sily. Mnoho ľudí je už roky bez práce a prichádza o zručnosti i pracovné návyky. Hlavným krokom, ktorý sa podľa splnomocnenca podarilo podniknúť smerom k podpore zamestnanosti v NRO, je prepojenie úradov práce s podnikateľmi a zriaďovateľmi stredných odborných škôl či gymnázií, aby školy začali učiť to, čo je potrebné pre trh práce.

Za najvýznamnejšie úspechy v oblasti regionálneho rozvoja, ktoré sa za 2 roky práce v NRO podarilo dosiahnuť, Anton Marcinčin označil skoordinovanie podpory pre materské, základné aj stredné školy; dovybavenie priemyselných parkov, v ktorých chýbala základná infraštruktúra; zriadenie obecných podnikov a sociálnych zariadení; či naštartovanie projektov vegetačných čističiek odpadových vôd.

V oblasti koordinácie splnomocnenec za najväčší pokrok považuje získanie podpory troch županov samosprávnych krajov, ktorí sa zaviazali, že budú veľmi aktívne presadzovať program podpory najmenej rozvinutých okresov.

Za oblasť akčných plánov, ktorá si vyžaduje systémové zmeny, označil poľnohospodárstvo. Potrebný je cielený systém podpory, zameraný na rozvoj malých fariem a zamestnanosti, podporu inovácií a produkcie vedúcej k potravinárskemu spracovateľskému priemyslu. Peniaze z eurofondov by mali byť využité na to, aby slovenskí farmári v regiónoch dostali prácu. Štát tak ušetrí na sociálnych výdavkoch, ktoré dnes často smerujú od nezamestnaných k nákupu dovážaných produktov.

Zdroj: FB stránka „Podpora najmenej rozvinutých okresov“