Slávnostné otvorenie výzvy na predkladanie žiadostí – INTERREG Poľsko-Slovensko

5. marca 2018 sa začala výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre projekty z oblastí vzdelávania a celoživotného vzdelávania a multimodálnej dopravy realizovaných partnerskými inštitúciami z Poľska a Slovenska. Finančné prostriedky vyhradené na tento účel predstavujú 63 mil. PLN (viac ako 15 mil. eur), a žiadosti bude možné predkladať do 30. apríla 2018.

Slávnostné otvorenie výzvy na predkladanie žiadostí oznámili pán Adam Hamryszczak – štátny tajomník Ministerstva investícií a rozvoja a pani Katarína Mihaľová – generálna riaditeľka sekcie programov cezhraničnej spolupráce Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky počas stretnutia s novinármi, ktoré sa uskutočnilo minulý pondelok v Maľopolskom vojvodskom úrade v Krakove. Účastníkov stretnutia privítal malopoľský vojvoda Piotr Ćwik. Pri príležitosti otvorenia výziev štátny tajomník Adam Hamryszczak v krátkosti zhrnul doterajšie výsledky vykonávania programu: „Po dvoch rokoch realizácie programu sme uzatvorili zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na takmer 70 % finančných prostriedkov, t. j. v hodnote 105 mil. eur. Vďaka aktuálne realizovaným projektom vznikne viac ako 1,1 tis. km nových alebo zmodernizovaných  cezhraničných chodníkov, najmä cyklistických. Stúpne bezpečnosť dopravy v pohraničí – partneri zmodernizujú približne 100 km ciest. Asi 4 tis. osôb využije odbornú prax a študijné cesty do susednej krajiny“.

Projekty predkladané v rámci programu musia realizovať spoločne partneri z Poľska a Slovenska. Zasielané projekty musia byť pripravené na implementáciu a predstavovať prínos na obidvoch stranách poľsko-slovenskej hranice. V oblasti vzdelávania je možné vytvárať taktiež návrhy trojstranných projektov s účasťou partnerov z Poľska, Slovenska a Česka. O finančné prostriedky sa môžu uchádzať, okrem iného: orgány štátnej správy a samosprávy, inštitúcie systému vzdelávania, vysoké školy, neziskové mimovládne organizácie, cirkvi a náboženské združenia.

Zdroj: https://sk.plsk.eu