Spoločný portál pre programy Interreg

Program Interact vytvoril spoločný portál v anglickom jazyku  pre všetky Interreg programy: www.interreg.eu, ktorý zhŕňa základné informácie o cezhraničných, nadnárodných, medziregionálnych a predvstupových programoch. Cieľom portálu je poskytnúť rýchle a komplexné informácie každému, kto sa zaujíma európsku územnú spoluprácu. Prostredníctvom interaktívnej mapy sa záujemcovia dozvedia, do akých programov sú jednotlivé krajiny zapojené a aké je tematické zameranie jednotlivých programov. Nachádzajú sa tu aj informácie vyhlásených výzvach, kontakty na zodpovedné inštitúcie programov ďalšie informácie.

Zdroj: ÚV SR