Category «Pozvánky»

Otváracie konferencie prvých troch programov (Granty EHP a Nórska)

Úrad vlády SR, ako správca programov: Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť/Cezhraničná spolupráca; Domáce a rodovo podmienené násilie; Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca; oznamuje verejnosti, že plánuje organizovať otváracie konferencie uvedených programov.