Category «Aktuality»

Spoločnosť SK-NIC vyhlasuje prvú výzvu Fondu SK-NIC

„Konečne je to tu! Po dlhých rokovaniach a hľadaní správneho modelu financovania sa nám podarilo spustiť nový mechanizmus podpory. Som rád, že súčasťou diskusií a tvorby mechanizmu bola aj odborná internetová komunita. Z množstva tém, ktoré je možné podporiť sme teraz vybrali dve, ktoré považujeme za veľmi aktuálne. Pevne verím, že sa prihlásia dobré projekty a spoločne prispejeme k zlepšeniu …

Úrad vicepremiéra vytvoril historicky prvú databázu stratégií

Historicky po prvý raz budú všetky strategické dokumenty, ktoré schválila vláda SR, zjednotené v prehľadnej databáze. Doteraz boli rozptýlené na rôznych miestach, pričom niektoré z nich neboli vôbec dostupné verejnosti. Prehľad, v ktorom sú zozbierané všetky materiály, pripravil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) a je zverejnený na stránke www.vicepremier.gov.sk/strategie. ÚPVII začal na databáze pracovať v júli 2018.

Národný projekt „Podpora integračných podnikov“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 24.9.2019 bolo zverejnené Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na podporu integračných podnikov, ktoré majú schválený štatút registrovaného sociálneho podniku v rámci národného projektu „Podpora integračných podnikov“ v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Integračné podniky si môžu v prípade záujmu …

ÚPVII vyhlasuje dopytovú výzvu na podporu zapojenia ľudí zo znevýhodnených skupín do digitálneho prostredia

S cieľom výraznejšie začleniť ľudí zo znevýhodnených skupín do digitálneho prostredia Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil otvorenú dopytovo-orientovanú výzvu „Digitálna inklúzia“ v objeme 15 miliónov EUR. Výzva je určená inštitúciám verejnej správy na projekty zamerané pre ľudí so zdravotným postihnutím a občanov vo veku od 55 do 74 rokov.

Ministerstvo hospodárstva otvorilo brány verejnosti a oznámilo, koľko prispeje na kúpu elektromobilu

Štát opäť podporí nákup elektromobilov. Výška príspevku na kúpu batériového elektromobilu bude 8 000 eur, v prípade plug-in hybridu to bude 5 000 eur. Získať ho budú môcť samosprávy, podnikatelia aj občania. Podrobnosti bude obsahovať program, ktorý vyhlási rezort hospodárstva pravdepodobne začiatkom decembra. Podporu štátu na kúpu elektromobilov ohlásil minister hospodárstva Peter Žiga na Dni …

Karpatská nadácia a T-Systems Slovakia otvára nový grantový program ŠKOLA BUDÚCNOSTI

Karpatská nadácia prostredníctvom svojich aktivít mapujúcich potreby regiónu východného Slovenska už istý čas vníma problém nedostatočnej flexibility a pripravenosti vzdelávacích systémov adekvátne reagovať na rýchlo sa meniace potreby vzdelávania na všetkých 3 úrovniach. Priepasť medzi kvalitou absolventov a očakávaniami pracovného trhu vrátane zamestnávateľov je alarmujúca. Budovanie a posilňovanie kľúčových kompetencií (vedomostí, zručností, postojov) absolventov základných, …

László Sólymos: Zákaz plošných výrubov v národných parkoch prešiel parlamentom

Po sedemnástich rokoch parlament schválil prelomovú zmenu v ochrane prírody na Slovensku Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes (11.9.2019) podporili jeden z najvýznamnejších zákonov z dielne envirorezortu – novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá dáva stopku plošným výrubom v národných parkoch. Zákon podporilo 72 poslancov zo 135 prítomných.

Kurilla: Zelený vzdelávací fond sa osvedčil. Envirorezort čoskoro ohlási 3. ročník

Podporovať kvalitné projekty občianskych združení, neziskových organizácií či nadácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu. To je hlavným cieľom Zeleného vzdelávacieho fondu, ktorý zriadilo Ministerstvo životného prostredia SR pred dvomi rokmi. Pri tejto príležitosti sa dnes (20.9.2019) v Bratislave začala výročná konferencia, počas ktorej zástupcovia envirorezortu, donorov a tretieho sektora zhodnotia nateraz dva ukončené ročníky. Zelený rezort už …

Novela zákona o lesoch reaguje najmä na klimatickú zmenu

Národná rada SR dnes (12.9.2019) na rokovaní schválila Zákon o lesoch z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR). Zákon podrobnejšie špecifikuje uplatňovanie prírode blízkeho hospodárenie v lesoch ako jedno z dôležitých opatrení v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. Sprísnením podmienok náhodnej ťažby sa znemožňuje zneužívanie tohto inštitútu. Zároveň sa ustanovuje ochrana pralesov ako významných lesníckych miest a ako prvý predpis definuje aj …

Sólymos: Zálohovanie PET fliaš a plechoviek sa stalo realitou

Slovensko ako prvá krajina v strednej Európe zavedie zálohovanie plastových fliaš a plechoviek. Rozhodli o tom dnes (11.9.2019) poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, keď zahlasovali za nový zákon o zálohovaní nápojových obalov z dielne envirorezortu. Novú legislatívu podporilo ústavnou väčšinou 121 poslancov parlamentu.