Category «Verejné obstarávanie»

ÚVO: Nové pomôcky pre verejných obstarávateľov

V nadväznosti na nové finančné limity platné od 1. januára 2020 Inštitút verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie pripravil pre verejných obstarávateľov dve pomôcky v podobe tabuliek, ktoré v prehľadnej a jednoduchej forme zobrazujú šesť základných krokov, ako zrealizovať nákup vo verejnom obstarávaní.

ÚVO: Znižujeme byrokratickú záťaž podnikateľských subjektov

Aj napriek tomu, že hospodárske subjekty so sídlom na Slovensku nie sú povinné predkladať výpisy z registra trestov, potvrdenia zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, daňového a colného úradu, dochádza na príslušných inštitúciách k zvýšeniu počtu žiadostí o ich vydanie. Verejní obstarávatelia, ktorí sú zároveň aj orgánom verejnej moci, totiž nie vždy využívajú možnosť získať tieto potvrdenia prostredníctvom informačných systémov verejnej …

Vyhlásenie ÚVO, ZMOS, SK8, ÚMS k potrebe zmeny systému kontroly verejného obstarávania pri čerpaní eurofondov

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“), Združenie miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“), Združenie samosprávnych krajov – SK 8 (ďalej len „SK 8“) a Únia miest Slovenska (ďalej len „ÚMS“) považujú za naliehavé zjednodušiť proces kontroly verejného obstarávania v prípade zákaziek financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) s cieľom zvýšiť čerpanie týchto finančných prostriedkov. Uvedené …

Analýza najčastejších porušení vo VO: verejní obstarávatelia zabúdajú na inštitút vysvetlenia

Najčastejším porušením zákona o verejnom obstarávaní je nevyužívanie inštitútu vysvetlenia, po ktorom dochádzalo k vylúčeniu ponúk uchádzačov z dôvodov, ktoré je možné jednoducho vysvetlením či doplnením odstrániť. V najväčšej miere sa tejto chyby dopúšťajú tzv. dotované osoby, teda subjekty, ktorým verejný obstarávateľ poskytol viac ako 50 percent  finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a …

Novelu zákona z dielne Úradu pre verejné obstarávanie schválila vláda

Dňa 21. 8. 2019 Vláda Slovenskej republiky schválila novelu zákona o verejnom obstarávaní. Návrh tak čaká na schválenie parlamentom. „Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá platí od 1. januára, mala za cieľ skrátiť lehoty, zrýchliť a zefektívniť verejné obstarávanie. Teší ma, že aj na základe našich ciest do regiónov sa nám podarilo tento cieľ splniť. Od 1. januára …