Category «Verejné obstarávanie»

Metodika zadávania zákaziek

Inštitút verejného obstarávania pripravil pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a odbornú verejnosť 4. verziu komplexného metodického materiálu „Metodika zadávania zákaziek“. Tento materiál a jeho aktualizované znenie v sebe odráža aktuálny právny stav a obsahuje príklady vychádzajúce z poznatkov úradu v rámci jeho dohľadovej a metodickej činnosti vo forme odkazov na konkrétne rozhodnutia, metodické usmernenia a iné výstupy úradu.

ÚVO: Pomáhame najzraniteľnejším – dokument pre malých a stredných podnikateľov

V súčasnej situácií je obzvlášť dôležité zamerať sa na pomoc najzraniteľnejším subjektom v národnej ekonomike, a preto sa Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) aktuálne zameral na malé a stredné podniky, konkrétnejšie na zvýšenie ich účasti na verejnom obstarávaní a tým aj na pomoc regionálnemu rozvoju.

Zhrnutie usmernení pre prijímateľov a RO v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením koronavírusu

V nadväznosti na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus), vyhlásenú vládou SR dňa 12.3.2020​, si Vám dovoľujeme dať do pozornosti dokument s názvom „​Zhrnutie usmernení pre prijímateľov a RO v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením koronavírusu“, ktorý vydal Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Centrálny koordinačný orgán za účelom zhrnutia usmernení týkajúcich sa oblasti …

Envirorezort podporuje princípy zeleného verejného obstarávania

Zelené verejné obstarávanie plánuje štát prioritne uplatňovať pri čistiacich prostriedkoch a upratovacích službách. Práve táto produktová skupina bola v roku 2018 z hľadiska počtu zákaziek najviac obstarávanou. Celková hodnota vyše 21-tisíc zákaziek pre túto produktovú skupinu predstavovala zhruba 27,5 mil. eur. Štát teraz pripraví metodiku, na základe ktorej budú obstarávatelia postupovať. Vyplýva to z materiálu Ministerstva životného prostredia SR, ktorý dnes …

Rokovania s EK o kontrole eurofondových zákaziek

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej „úrad“) Miroslav Hlivák a riaditeľ Odboru dohľadu Tomáš Lepieš dňa 7. februára 2020 rokovali so zástupcami Európskej komisie v Bruseli ohľadom zámeru „jedenkrát a dosť“. V rámci neho prezentovali, ako je úrad pripravený byť národnou autoritou v procese kontroly verejného obstarávania zákaziek financovaných z európskych zdrojov.

ÚVO: Nové pomôcky pre verejných obstarávateľov

V nadväznosti na nové finančné limity platné od 1. januára 2020 Inštitút verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie pripravil pre verejných obstarávateľov dve pomôcky v podobe tabuliek, ktoré v prehľadnej a jednoduchej forme zobrazujú šesť základných krokov, ako zrealizovať nákup vo verejnom obstarávaní.