Category «Program EÚ HORIZONT 2020»

Kick-off podujatie k rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe na roky 2021-2027

Horizont Európa je v poradí už deviatym rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie, ktorý v období rokov 2021 až 2027 plynulo nadviaže na program Horizont 2020, doposiaľ najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii. Nový program bude podporovať témy a oblasti rozčlenené do troch hlavných pilierov.

Nová publikácia o programe Horizon Europe v slovenčine

Nový rámcový program pre výskum, vývoj a inovácie na roky 2021 – 2027 bude niesť názov Horizont Európa (Horizon Europe). Ide už o 9. rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie, navrhnutý na obdobie rokov 2021 – 2027, ktorý nadväzuje na doterajší program Horizont 2020 (H2020). Príprava Strategického plánu pre HEU na obdobie 2021 – 2024 v …

Očakávané smerovanie programu Horizont 2020 v jeho poslednom roku

Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 je so svojim rozpočtom 75 mld. EUR jedným z najväčších, ak nie najväčším programom integrujúcim podporu výskumu a inovácií na svete. Implementuje sa prostredníctvom viacročných pracovných programov, na ktoré je vyčlenená istá časť celkového rozpočtu. Na posledné tri roky fungovania programu (2018-2020) bolo alokovaných viac ako 30 mld. EUR.

Možnosti financovania prostredníctvom programu Horizont 2020

Horizont 2020 je najväčším zdrojom verejného financovania výskumu a inovácií z Európskej komisie. V rámci programu je pre obdobie 2014-2020 v pilieri Spoločenské výzvy pre druhú tematickú oblasť „Potravinová dostatočnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, výskum v oblasti morského, námorného a vnútrozemského vodného hospodárstva a bioekonómia“ rozpočet približne 3,7 mld. eur. Pomocou tejto tematickej oblasti sa …