Category «Regionálny rozvoj»

Začala sa výstavba severného obchvatu Prešova

30.7.2019 bol slávnostne poklepaný základný kameň výstavby rýchlostnej cesty R4, severný obchvat, I. etapa. Nový, 4,3 kilometra dlhý úsek rýchlostnej cesty, skráti čas potrebný na prejazd o približne deväť minút. Pri častých dopravných zápchach v tejto lokalite bude priemerný ušetrený čas ešte oveľa väčší. Rýchlostná cesta bude dokončená na jar v roku 2023.

Stratégia rozvoja cyklotrás a cestovného ruchu v okrese Svidník sa dočkala verejnej prezentácie

CPRROS predstavilo významnú úlohu Akčného plánu Jednou z úloh Akčného plánu rozvoja okresu Svidník na roky 2016 – 2020 bolo vypracovanie Stratégie rozvoja cyklotrás a cestovného ruchu v okrese Svidník. Túto úlohu sa podarilo zvládnuť v roku 2018. Jej verejné predstavenie zorganizovalo formou workshopu Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 18. júna 2019 v priestoroch Spojenej školy vo Svidníku.

Vďaka iniciatíve EÚ sa po roku zlepšilo hospodárstvo a každodenný život v Prešovskom kraji

Európska komisia hodnotí prvý rok vykonávania iniciatívy Catching-up Regions (Dobiehajúce regióny) v Prešovskom kraji. Tento slovenský „región s nízkymi príjmami“, ktorého HDP síce rýchlo rastie, ale výrazne zaostáva za priemerom EÚ a Slovenska, využíva know-how Komisie a Svetovej banky na podporu zamestnanosti a rastu. Druhá etapa iniciatívy sa začne na budúci mesiac.

Európska komisia chce uľahčiť prístup k eurofondom

Iniciatíva dobiehajúcich regiónov pokračuje v PSK druhou etapou Zástupcovia Európskej komisie a Svetovej banky vyhodnotili iniciatívu dobiehajúcich regiónov (Catching – up Regions) v Prešovskom samosprávnom kraji po roku spolupráce ako úspešnú. Na záverečnej konferencii v Prešove v utorok 18. júna 2019 konštatovali pokrok vo vybraných oblastiach rozvoja kraja i pozitívne zmeny v skvalitnení procesov a služieb krajskej samosprávy.

ÚPVII školil zástupcov najmenej rozvinutých okresov o regionálnom príspevku

Odbor podpory regionálneho rozvoja v kooperácii s odborom verejného obstarávania UPVII zorganizovali 30. mája 2019 v Košiciach školenie na zvýšenie právneho povedomia v oblasti verejného obstarávania. Školenia sa zúčastnili prijímatelia regionálneho príspevku, ako aj pracovníci okresných úradov a centier podpory regionálneho rozvoja všetkých okresov v rámci NRO. Hlavným účelom školenia bolo zabezpečenie informovanosti a poskytnutie …