Podpora NRO – Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o.

Category «Podpora NRO»

Vláda podporila sedem investícií a vznik takmer 1 300 nových pracovných miest

Vláda schválila na návrh Ministerstva hospodárstva SR investičnú pomoc pre sedem spoločností.  Všetky sú v súlade so stratégiou znižovať regionálne rozdiely a podporovať investície s vyššou pridanou hodnotou. Tieto firmy chcú na Slovensku preinvestovať vyše 125 miliónov eur, štát im poskytne pomoc predovšetkým vo forme úľavy na dani.  Štyri investície smerujú do najmenej rozvinutých okresov, kde vznikne …

Aktualizovaná Príručka pre žiadateľov o poskytnutie regionálneho príspevku

Za účelom zabezpečenia súladu postupu žiadateľov o poskytnutie regionálneho príspevku s novelizovaným zákonom č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a zefektívnenia spôsobu implementácie akčných plánov najmenej rozvinutých okresov, vydáva sekcia regionálneho rozvoja aktualizovanú Príručku pre žiadateľov o poskytnutie regionálneho príspevku v znení Dodatku č. 2, účinnú od 1.6.2018.

Najmenej rozvinuté okresy preberá R. Raši

Najmenej rozvinuté okresy preberá Richard Raši. Vicepremiér, ktorý bude mať na rozdiel od zrušeného postu splnomocnenca vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov aj výkonnú právomoc, dodá tejto problematike väčšiu politickú vážnosť a silu. Prvé exekutívne kroky v tejto oblasti Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) začne robiť pravdepodobne začiatkom budúceho roka, pretože prebratie …

Envirorezort podporuje najmenej rozvinuté okresy

Projekty, ktorých cieľom je zlepšenie životného prostredia a kvality života ľudí, ktorí žijú v okresoch s najvyššou mierou nezamestnanosti, dostávajú podporu z ministerstva životného prostredia. Šéf envirorezortu László Sólymos odovzdal dnes v okrese Veľký Krtíš do užívania dva projekty – zhodnocovanie zeleného bioodpadu zo záhrad v obci Kiarov a zateplenú materskú školu v obci Ipeľské Predmostie. Minister zároveň diskutoval s obyvateľmi a predstaviteľmi miestnych samospráv, ako riešiť …

Zrušili post splnomocnenca pre podporu NRO

Vláda na svojom rokovaní dňa 9.5.2018 rozhodla o presune agendy najmenej rozvinutých okresov pod Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR Richarda Rašiho, ktorého ustanovila predsedom Rady pre rozvoj NRO. Zároveň schválila zrušenie postu splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov, ktorý zastáva Anton Marcinčin. Agenda NRO musí mať podľa premiéra jasného politického …

Agenda najmenej rozvinutých okresov sa presunie pod úrad R. Rašiho

Bratislava, 9. mája (TASR) – Agenda v stredu vládnym kabinetom odvolaného splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov (NRO) Antona Marcinčina sa presunie pod Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) SR Richarda Rašiho (Smer-SD). Informoval o tom na brífingu po rokovaní vlády premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) spolu s Rašim. Agendu NRO má …

Nový Štatút Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Dňa 09. mája 2018 vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní schválila Štatút Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov (ďalej len „štatút“) v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 58/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení …