Cestovný ruch – Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o.

Category «Cestovný ruch»

Organizácie cestovného ruchu získajú viac peňazí na podporu svojich aktivít

Rezort dopravy navýšil finančnú čiastku, ktorá poputuje organizáciám cestovného ruchu (OCR) na podporu ich aktivít. Spolu 40 subjektov v cestovnom ruchu si v roku 2018 rozdelí takmer 5,7 milióna eur vo forme dotácií.  V porovnaní s minulým rokom ide o čiastku navýšenú o približne 700-tisíc  eur. Dodatočné peniaze ministerstvo dopravy vyčlenilo z vlastnej kapitoly a snahou rezortu je pomocou nich ešte viac pomôcť …

Turisti chcú poznať Slovensko

Čísla návštevnosti na Slovensku opäť prelomili rekord. Slovensko si ako svoju dovolenkovú destináciu vybralo celkom 5,4 milióna domácich a zahraničných turistov. V porovnaní s rokom 2016 ide o nárast o 7 percent. Potešujúcim je aj fakt, že až 60 percent všetkých návštevníkov sú dovolenkujúci Slováci, ktorí chcú spoznávať svoju domovinu stále viac. Ich počet dosiahol 3,2 milióna.

Východ Slovenska bude pre turistov atraktívnejší

Bratislava (1. decembra 2017) – Viac atrakcií pre turistov ako aj ďalšie zaujímavé spoločné slovensko-poľské projekty môže už v budúcom roku priniesť medzinárodná spolupráca na východe Slovenska. Ministerstvo dopravy a výstavby zastrešuje spoločný projekt ľudí z regiónu na slovensko-poľskom pohraničí, ktorý by mal naplno začať fungovať už v najbližších týždňoch.

Cestovný ruch na Slovensku rástol aj v lete

Bratislava (20. novembra 2017) – Letná turistická sezóna v roku 2017 bola úspešná a prekonala rekordnú návštevnosť z leta minulého roka. Počas prvých ôsmych mesiacov prišlo na Slovensko už 3,71 miliónov návštevníkov, čo predstavuje približne o 300-tisíc viac hostí ako vlani. Návštevníci u nás strávili viac ako 10 miliónov prenocovaní.

ÚV SR – Podpora NRO pripravuje strategický dokument rozvoja cestovného ruchu v PSK aj v jednotlivých okresoch

Po vytvorení inštitucionálneho a personálneho zázemia riadenia a monitorovania rozvoja v jednotlivých okresoch sa Centrá podpory regionálneho rozvoja môžu naplno venovať aj koncepčnej práci v prospech rozvoja jednotlivých strategických odvetví, akým je v mnohých najmenej rozvinutých okresoch Slovenska práve cestovný ruch (CR).

V regiónoch pribudnú nové cyklotrasy

V mestách a obciach na Slovensku pribudnú desiatky nových cyklotrás. MPRV SR vyhodnotilo prvú sériu žiadostí o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ. V prvom kole bolo podporených 28 projektov zameraných na rozvoj cyklistickej infraštruktúry. S realizáciou sa začne už tento rok. „Mestá sú čoraz viac obsadzované autami. Chceme preto podporiť alternatívne riešenia dopravy. Skúsenosti …

Vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod cyklotrasami je nevyhnutná podmienka ich výstavby

Budú po Dankovej národnej cyklotrase jazdiť kamióny s drevom? Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v decembri minulého roka vyhlásilo eurofondovú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Medzi oprávnené aktivity patria cyklistické komunikácie, doplnková cyklistická infraštruktúra, budovanie prvkov upokojovania …

Účasť na podujatí EuroVelo 11 Tour (19.-21.04.2017)

V dňoch 19.-21. apríla 2017 sa konal najväčší cyklistický projekt na Slovensku – propagačná cyklojazda EuroVelo 11 Tour. V rámci plnenia Akčného plánu okresu Svidník je jednou z úloh Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. vypracovanie štúdie rozvoja cyklotrás a cyklochodníkov. Cieľom je zabezpečiť zníženie podielu motorovej k nemotorovej doprave a zároveň prispieť k rozvoju cykloturistickej infraštruktúry v okrese. Za Centrum sa podujatia …