Category «Cestovný ruch»

Východ Slovenska bude pre turistov atraktívnejší

Bratislava (1. decembra 2017) – Viac atrakcií pre turistov ako aj ďalšie zaujímavé spoločné slovensko-poľské projekty môže už v budúcom roku priniesť medzinárodná spolupráca na východe Slovenska. Ministerstvo dopravy a výstavby zastrešuje spoločný projekt ľudí z regiónu na slovensko-poľskom pohraničí, ktorý by mal naplno začať fungovať už v najbližších týždňoch.

Cestovný ruch na Slovensku rástol aj v lete

Bratislava (20. novembra 2017) – Letná turistická sezóna v roku 2017 bola úspešná a prekonala rekordnú návštevnosť z leta minulého roka. Počas prvých ôsmych mesiacov prišlo na Slovensko už 3,71 miliónov návštevníkov, čo predstavuje približne o 300-tisíc viac hostí ako vlani. Návštevníci u nás strávili viac ako 10 miliónov prenocovaní.

ÚV SR – Podpora NRO pripravuje strategický dokument rozvoja cestovného ruchu v PSK aj v jednotlivých okresoch

Po vytvorení inštitucionálneho a personálneho zázemia riadenia a monitorovania rozvoja v jednotlivých okresoch sa Centrá podpory regionálneho rozvoja môžu naplno venovať aj koncepčnej práci v prospech rozvoja jednotlivých strategických odvetví, akým je v mnohých najmenej rozvinutých okresoch Slovenska práve cestovný ruch (CR).

V regiónoch pribudnú nové cyklotrasy

V mestách a obciach na Slovensku pribudnú desiatky nových cyklotrás. MPRV SR vyhodnotilo prvú sériu žiadostí o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ. V prvom kole bolo podporených 28 projektov zameraných na rozvoj cyklistickej infraštruktúry. S realizáciou sa začne už tento rok. „Mestá sú čoraz viac obsadzované autami. Chceme preto podporiť alternatívne riešenia dopravy. Skúsenosti …

Vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod cyklotrasami je nevyhnutná podmienka ich výstavby

Budú po Dankovej národnej cyklotrase jazdiť kamióny s drevom? Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v decembri minulého roka vyhlásilo eurofondovú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Medzi oprávnené aktivity patria cyklistické komunikácie, doplnková cyklistická infraštruktúra, budovanie prvkov upokojovania …

Účasť na podujatí EuroVelo 11 Tour (19.-21.04.2017)

V dňoch 19.-21. apríla 2017 sa konal najväčší cyklistický projekt na Slovensku – propagačná cyklojazda EuroVelo 11 Tour. V rámci plnenia Akčného plánu okresu Svidník je jednou z úloh Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. vypracovanie štúdie rozvoja cyklotrás a cyklochodníkov. Cieľom je zabezpečiť zníženie podielu motorovej k nemotorovej doprave a zároveň prispieť k rozvoju cykloturistickej infraštruktúry v okrese. Za Centrum sa podujatia …

2. pracovné stretnutie subjektov pôsobiacich v CR v okrese Svidník

Dňa 13.04.2017 sa v Malej zasadačke Okresného úradu vo Svidníku konalo 2. pracovné stretnutie platformy subjektov cestovného ruchu v okrese Svidník. Stretnutia sa zúčastnila aj Ing. Iveta Niňajová, PhD., členka expertnej skupiny pracujúcej v oblasti CR pre Úrad splnomocnenca Vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy (NRO), ktorá predstavila destinačný manažment a destinačný CR. Nazvala sa „pionierkou“ združovania v oblasti …

Pracovné stretnutie subjektov pôsobiacich v CR v okrese Svidník

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n. o. zorganizovalo v rámci prípravy strategického dokumentu rozvoja cestovného ruchu v okrese Svidník pracovné stretnutie podnikateľov pôsobiacich v cestovnom ruchu v okrese Svidník, ktoré sa konalo dňa 13.03.2017 (pondelok) o 13:00 hod. v malej zasadačke prednostu Okresného úradu Svidník. Cieľom prvého stretnutia aktérov CR bol návrh na vytvorenie spoločnej platformy subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu, využitie možnosti čerpania finančných zdrojov …