Category «» NP ÚPSVaR»

NP „Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci národného projektu „Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce“ v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

NP „Šanca pre mladých“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov  na podporu vytvorenia pracovného miesta pre dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“ v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

NP „Cesta na trh práce“ – Administrácia žiadostí o poskytnutie finančného príspevku

Na základe písomného oznámenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov z 30.03.2017 dávame do pozornosti informáciu, že žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v rámci Národného projektu „Cesta na trh práce“ sú prijímané na detašovanom pracovisku vo Svidníku na Ul. Centrálnej 812/11. Tento národný projekt zahŕňa 5 aktivít, ktoré sa priamo dotýkajú vytvárania nových pracovných miest: A1. Podpora vytvárania …

NP „Cesta na trh práce“ spustený

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že bolo zverejnené oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov v rámci NP „Cesta na trh práce“ – Aktivity č. 1, 2, 3, 4, 5 – v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.