Category «Nezaradené»

Špecifikácia činností podpory formou dotácie a formou úveru pre rok 2019

Environmentálny fond zverejňuje dokumenty Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (je možné stiahnuť tu) a Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2019 (je možné stiahnuť tu) v súlade s ustanovením §4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vláda schválila Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

27.06.2018 – Vláda na svojom dnešnom rokovaní definitívne odobrila Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV), ktorý predložila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová. Vláda zároveň ministerke uložila plniť jednotlivé opatrenia uvedené v akčnom pláne č. 1 Implementačného plánu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

Záujem návštevníkov o Slovensko naďalej rastie

Bratislava (27. júna 2018) – Turizmus na Slovensku zažíva svoj historicky najvýraznejší pozitívny rast. Aj v prvom kvartáli tohto roka návštevníci opäť vyhľadávali Slovensko ako svoju dovolenkovú destináciu a chceli našu krajinu spoznávať. Viac ako 1,2 milióna hostí sa ubytovalo počas prvých troch mesiacov na Slovensku. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to …

Kraje dajú na sociálne služby v roku 2018 viac financií

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter rokoval so zástupcami samosprávnych krajov o financovaní sociálnych služieb v roku 2018, najmä v súvislosti s novými pravidlami, ktoré prináša zmena zákona. Očakáva, že samosprávy tiež prispejú viac na chod sociálnych služieb a zároveň zvýšia podporu tých, ktoré dnes chýbajú.