Category «Nezaradené»

Výzva LIFE 2019 – integrované projekty

Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný kontaktný bod pre program LIFE v programovom období 2014-2020 informuje o otvorenej výzve na predkladanie žiadostí o grant pre integrované projekty v rámci programu na ochranu životného prostredia a klímy LIFE.

Od energetickej závislosti k sebestačnosti: nový projekt Priateľov Zeme-CEPA

Opis projektu: Svetová vedecká komunita v posledných rokoch stupňuje tlak na prijatie veľmi rýchlych a radikálnych opatrení na zníženie uhlíkových emisií, ktoré pochádzajú najmä zo spaľovania fosílnych zdrojov energie. Tie dlhodobo tvoria viac ako 80-percentný podiel globálneho energetického mixu. Aby sa predišlo spusteniu ďalej už človekom neovplyvniteľných spontánnych globálnych pozitívnych spätných väzieb v prírode, ktoré …

Fondy EÚ musia ukončiť živelný vývoj energetiky v regiónoch SR

Cieľom záväzkov, ktoré členské štáty OSN podpísali v decembri 2015 v Parížskej dohode, je udržať rast priemernej globálnej teploty do konca storočia oproti začiatku predindustriálnej éry čo najviac pod 2 °C. Vývoj globálnych emisií však svedčí o tom, že tento cieľ sa nepodarí dosiahnuť. Podľa výkonného riaditeľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) Fatiha Birola emisie CO2 v roku 2017 namiesto potrebného …

Špecifikácia činností podpory formou dotácie a formou úveru pre rok 2019

Environmentálny fond zverejňuje dokumenty Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (je možné stiahnuť tu) a Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2019 (je možné stiahnuť tu) v súlade s ustanovením §4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vláda schválila Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

27.06.2018 – Vláda na svojom dnešnom rokovaní definitívne odobrila Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV), ktorý predložila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová. Vláda zároveň ministerke uložila plniť jednotlivé opatrenia uvedené v akčnom pláne č. 1 Implementačného plánu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

Záujem návštevníkov o Slovensko naďalej rastie

Bratislava (27. júna 2018) – Turizmus na Slovensku zažíva svoj historicky najvýraznejší pozitívny rast. Aj v prvom kvartáli tohto roka návštevníci opäť vyhľadávali Slovensko ako svoju dovolenkovú destináciu a chceli našu krajinu spoznávať. Viac ako 1,2 milióna hostí sa ubytovalo počas prvých troch mesiacov na Slovensku. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to …