PPA začala vyplácať slovenským farmárom preddavky vo výške viac ako 23 miliónov eur

Agrorezort úspešne nadviazal na minulý rok, keď prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) vyplatil slovenským farmárom historicky prvé preddavky na priame platby so zameraním na podporu živočíšnej produkcie. V týchto dňoch si finančne prilepší ešte viac žiadateľov ako vlani. Viac ako 23 miliónov eur si rozdelí 4 584 slovenských poľnohospodárov.

ÚVO zvyšuje transparentnosť vo verejných súťažiach

Úrad pre verejné obstarávanie ( ďalej len „úrad“) dňa 19. októbra 2018 spustil nový, modernizovaný systém elektronického verejného obstarávania. Vďaka nemu sa vo verejných súťažiach zvýši transparentnosť a zníži byrokracia v procese. Štát ponúka systém na stránke  úradu bezplatne.

Parlament schválil novelu zákona o verejnom obstarávaní

Poslanci NR SR dňa 16. októbra 2018 schválili novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá prináša zrýchlenie a zjednodušenie postupov verejného obstarávania. Významnou zmenou, ktorú prináša novelizácia a ktorá bude mať pozitívny dopad predovšetkým na regionálnych nákupcov v rámci samosprávy,  je revízia finančných limitov, od ktorých sa odvíja procesný postup vo verejnom obstarávaní. Novelou sa zavádza kategória zákaziek malého rozsahu …

13. ročník grantového programu Zelené oázy – výzva

Nadácia Ekopolis v spolupráci s hlavným partnerom, spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., vyhlasuje 13. ročník grantového programu Zelené oázy. Témou tohto ročníka environmentálneho programu je záchrana nášho prírodného dedičstva a s tým súvisiaca výsadba stromov. Medzi  najlepšie projekty sa rozdelí suma 60 000 eur.

Tri najmenej rozvinuté kraje spolupracujú na spoločných projektoch

Prešovský, Košický a Banskobystrický samosprávny kraj spolupracujú pri realizácii opatrení a akčných plánov najmenej rozvinutých okresov. Priority v rozvoji sociálnej ekonomiky, poľnohospodárstve, doprave, cestovnom ruchu dnes na pôde PSK definovali po rokovaní svojich pracovných tímov župani troch najmenej rozvinutých krajov. Za PSK Milan Majerský, za BBSK Ján Lunter a za KSK Rastislav Trnka.

Poslanci schválili veľkú novelu zákona o podpore zelenej energie

Novela reaguje na európske trendy, dáva vyšší dôraz na trhové princípy a významne modernizuje systém podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie. Zavádza podporu elektriny z OZE prostredníctvom aukcií, nový prvok – lokálneho zdroja a úľavy pre podnikateľov, ktorých veľkú časť nákladov tvoria náklady na elektrinu. Ak novelu podpíše prezident, nové pravidlá začnú platiť od januára budúceho roka.