Rómsky vládny splnomocnenec predložil vláde správu o činnosti úradu v roku 2017

Ábel Ravasz v stredu 25. apríla 2018 predložil vláde Správu o činnosti splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity za rok 2017. „V uplynulom roku sme urobili kus dobrej práce, a rok 2017 považujem za úspešný. Oživili sme odbornú prácu na ministerstvách, a robíme veci, ktoré boli na Slovensku poslednú dekádu zanedbané. V našej práci hrajú veľmi dôležitú rolu …

Okrúhly stôl v Prešove k zákonu o sociálnom podnikaní

Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský a splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin pripravili prvý okrúhly stôl zo série Rómovia a trh práce na tému sociálneho podnikania. Stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v utorok 24. apríla 2018 v Prešove, sa zúčastnilo vyše osemdesiat primátorov, starostov a zástupcov štátnej správy z PSK. Tím …

Nové pravidlá pre sociálne podnikanie platné od 1.5.2018

Sociálnu ekonomiku možno charakterizovať a považovať za súčasť ekonomiky, ktorá je riadená solidaritou, pričom jej primárnou úlohou je napĺňanie sociálnych cieľov, kde v mnohých prípadoch sleduje spoločenské ciele. V najširšom ponímaní sociálna ekonomika je ekonomika „s ľuďmi pre ľudí“ , ľudia a ekonomika slúžia i iným účelom ako je zisk. Sociálnu ekonomiku v základnom ponímaní možno …

Dotazník – záujem o informačný seminár k výzve číslo 38 alebo číslo 40 OP KŽP

Vážení potenciálni žiadatelia, dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka s cieľom zistenia Vášho záujmu o informačný seminár k vyhlásenej výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2018-38 zameranej na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc), alebo k vyhlásenej výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 zameranej na vodozádržné opatrenia v …

Praktické energetické poradenstvo obciam šetrí financie

Samosprávy majú svoje odberné miesta, tarify aj dodávateľské zmluvy často nastavené veľmi nevýhodne a tento stav dlhé roky nemá kto zmeniť. Výsledkom sú neraz zbytočne vysoké pravidelné platby za energie, ktoré neúmerne zaťažujú obmedzené obecné rozpočty. Pritom ich optimalizácia si nevyžaduje žiadne alebo takmer žiadne výdavky. Nevyhnutné sú ale vedomosti a niekto, kto má čas a vie posúdiť, …

ÚVO predstavil zástupcom EK návrhy na lepšie čerpanie eurofondov

Zavedenie plnej elektronizácie verejného obstarávania, vypustenie dvojobálkového systému predkladania ponúk či zvýšenie limitov pre zákazky s nízkou hodnotou. To sú niektoré z návrhov na zrýchlenie procesu i zjednodušenie kontroly verejných súťaží pri eurofondových zákazkách, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) predstavil na pracovnom stretnutí s predstaviteľmi Európskej komisie (EK).

Zelené strechy i výmena nepriepustných povrchov. Envirorezort podporí vodozádržné opatrenia

Do výzvy zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) s celkovou alokáciou 17 mil. eur sa môže zapojiť široké spektrum záujemcov vrátane subjektov tretieho sektora ako sú združenia fyzických alebo právnických osôb, občianske združenia či neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. O príspevok sa môžu uchádzať aj obce, vyššie územné celky a združenia obcí.

A. Marcinčin v TA3: Podpora poľnohospodárstva má smerovať tam, kde vzniká zamestnanosť a pridaná hodnota

Miera nezamestnanosti sa znižuje aj v NRO, ale stále ostáva násobne vyššia, ako je slovensky priemer. Dôležité je vnímať nízku mieru zamestnanosti a kvalitu pracovných miest. Za obdobie približne 2 rokov práce sa v NRO podľa Antona Marcinčina podarilo naštartovať hlavne 3 oblasti. Prvou je vzdelávanie a programy zvyšovania kapacity škôl a vybavenie dielní. V …

A. Marcinčin: Problém poľnohospodárstva nie je v regiónoch, skôr v systémových nastaveniach

Záujem investorov o okresy v Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji rastie. Uviedol to splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin v diskusnej relácii na TABLET.TV. Podľa ohlasov, ktoré splnomocnenec dostáva z regiónov, podpora vlády najmenej rozvinutým okresom na základe osobitného zákona pozitívne ovplyvnila rozhodovanie konkrétnych investorov. Napríklad v Kežmarku už môžeme hovoriť o …