Správa o stave životného prostredia za rok 2017

Ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia vydalo Správu o stave životného prostredia za rok 2017. Podľa nej sa kvalita ovzdušia na Slovensku zlepšuje, klesá aj podiel skládkovaného komunálneho odpadu. Napriek tomu v dôsledku zhoršenia kvality životného prostredia dochádza k zvýšenej chorobnosti. Na tento súvis upozorňuje „téma roka“ v Správe o stave životného prostredia Slovenskej republiky …